Jungiansk tarot

Tarot är en berättelse i symboler om det psykologiska dramat och används i personlig utveckling, andligt sökande och för att utveckla mediala förmågor. De är utmärkta i spirituella samtal, de ger perspektiv på livet, pekar på kreativa lösningar och på en sannolik framtid. Tarot är mer populärt än någonsin. I en tid när myterna är glömda, religionen ofta förlorat sin betydelse och vetenskapen inte alltid svarar på våra frågor, kan tarot som en invigning i esoterik förstås som den moderna människans längtan efter andlighet samt ingång till den inre världen. Tarot är en mytologi i bilder om människans mognad till att växa till den hon är ämnad att bli, vilket den schweiziske psykiatrikern Carl Gustav Jung (1875–1961) kallade individuationsprocessen. Jung intresserade sig för esoteriska kunskapstraditioner som alkemi, Kabbala och astrologi, och tarotkortens Stora Arkana kallade han Själens Förvandlingsarketyper.

Carl Gustav Jung