Jungiansk tarot

Tarot är en berättelse i symboler om det psykologiska dramat och används i personlig utveckling, andligt sökande och för att utveckla mediala förmågor. De är utmärkta i spirituella samtal, de ger perspektiv på livet, pekar på kreativa lösningar och på en sannolik framtid. Korten illustrerar människans mognad till att växa till den hon är ämnad att bli, vilket den schweiziske psykiatrikern Carl Gustav Jung (1875–1961) kallade individuationsprocessen. Jung intresserade sig för esoteriska kunskapstraditioner som alkemi, Kabbala och astrologi, och tarotkortens Stora Arkana kallade han Själens Förvandlingsarketyper.

Carl Gustav Jung