Vagnen.

Utdrag ur Jungiansk Tarot – levande symboler

VII Vagnen

En ung man i rustning reser i en vagn dragen av mytologiska djur tecknade i motsatserna vitt och svart. Han lämnar staden och reser över vattnet in i naturen. Under en baldakin med stjärnor och med månskäror på sina axlar reser han för att söka sin egen myt. Hjulen sätts i rörelse, nu kan resan börja!
I det sista kortet i Stora Arkanans första rad om sju kort har den manliga och kvinnliga principen från det föregående kortet, Kärleken, smält samman till en hel människa. Vagnen representerar människan inför sin kommande initiering. Här lämnar den unge mannen staden, han reser över vatten på väg in i naturen vilket symboliserar att han lämnar det yttre för en resa in i sitt inre.

Den unge mannen i vagnen symboliserar arketypen hjälten. Han gestaltas som exempelvis drakdödaren Sigurd Fafnesbane i den isländska sagan, Tor som dräper jättarna i myten, den unge Parsifal i Arthurlegenden eller prinsen i sagan på väg mot sitt stora äventyr. Gemensamt hos hjälten i olika berättartraditioner är att han är modig, har ädelt uppsåt och har ofta superkrafter. I sagan lämnar han sin trygga tillvaro och beger sig in i det okända för att anta utmaningen. Hans resa går genom den magiska världen, genom skogen eller under jorden. Han färdas genom flera kungariken, han räddar djuren och tvingas genomföra livsfarliga uppdrag. Hjältens resa symboliserar det framväxande medvetandet. Narren har ofta föreslagits vara den som färdas genom de stora korten mot upplysning. I stället kan det förstås som att det är Vagnen som representerar hjältens resa genom tarotkortens Förvandlingsarketyper mot ett utvecklat medvetande och andligt uppvaknande.

Vagnen är det sjunde kortet i Stora Arkanan. Mellan världens sex riktningar, mellan öster, väster, söder och norr samt mellan himmel och jord knyts världshjulets nav till det sjunde, världens centrum, himlens virvel och människans mittpunkt. Den unge mannen i vagnen reser för att komma underfund med sig själv, för att upprätta balans mellan psykets motsatser. I Rider-tarot symboliseras motsatserna av sfinxerna i vitt och svart och i Marseilles-tarot representeras de av S och M vilka syftar på motsatserna svavel och kvicksilver i alkemins kunskapstradition.
I Rider-tarot står vagnen med hjulen i vattnet. Att ta sig över vatten representerar psykologisk utveckling. Nu är modet samlat för att ta sig över till andra sidan. Mannen reser i vagnen som likt kärran endast har en hjulaxel. Det är därför en mycket vinglig vagn vilket symboliserar att han har en vindlande resa framför sig och det gäller att hålla balansen. I Marseilles-tarot är hjulen tecknade på tvären för att visa att detta är en inre resa. I Rider-tarot är de runda hjulen mycket stora vilket syftar på att resan drivs av arketypen Självet.

I Marseilles-tarot står hjulen på tvären för att visa att detta är en inre resa. S och M representerar motsatserna svavel och kvicksilver i den alkemiska traditionen.

Jung menade att människor inte drömmer sina drömmar utan att hon snarare ”dröms av drömmen”. Drömmen bär drömmaren genom drömmarnas rike. Trots att den unge mannen i vagnen ser både självsäker och beslutsam ut så kör han inte själv. Han saknar tömmar till sina dragdjur vilket symboliserar att han reser utan medvetandets kontroll. Han blir körd eller buren av vagnen liksom jaget blir buret av Självet. Det engelska ordet för bära är carry, vilket är besläktat med engelskans ord för vagn, chariot och latinets carra. I svenskan känner vi igen orden i kärra eller att göra karriär. Kortet kan tolkas som att människan blir buren av Självet i sin karriär mot sin personliga och andliga utveckling.
Stöddigt reser sig mannen ur vagnen, som en stolt krigare eller romersk soldat eller som andra historiska erövrare som lagt naturen under sig. Hans ansikte är ungdomligt och hans huvud är krönt med en gyllene krona som kan tänkas symbolisera det medvetnas ungdomlighet och överlägsenhet över det omedvetna. Den bevingade solen på vagnen visar att han reser mot sin inre sol för att mogna till en hel människa med psyket i balans.

Vagnen som mannen färdas i kan associeras med alkemistens kärl. Guldmakaren kan då tänkas vara Magikern, det första kortet i Stora Arkanan och vagnens fyra hörn kan associeras med de fyra elementen på magikerns bord. Den unge mannen har rest sig ur vagnen, förvandlad till den ädlaste metallen, guld, genom att Magikern förenat motsatserna från det föregående korten i det sjätte kortet. Med magikerns stav i handen fokuserar han nu sin vilja, koncentrerar sin kraft och pekar ut sin riktning mot psykets centrum. Det symboliseras av en pelare genom en cirkel på vagnen, en lingam-yoni, den indiska symbolen för föreningen mellan feminin och maskulin princip. Mannen är klädd i rustning av stål, vilket han kan behöva under denna resa och som kan tolkas som hans yttre skal. Här ska han resa under dess yta, mot sitt inre centrum. I månskäror på hans axlar ligger gåtfulla masker med olika ansiktsuttryck. Dessa har föreslagits syfta på Urim och Thummim, ett orakel som omnämns i Gamla testamentet och som använts av Israels överstepräster för att utröna guds vilja, men ska här snarare tolkas som att resan går bakom den unge mannens yttre fasad, det vill säga bakom de ansikten han visar utåt, hans persona.

Som andlig krigare färdas mannen i vagnen under en baldakin beströdd med stjärnor och med Allkemins symboler på sitt bälte. Den stjärnbeströdda baldakinen anspelar på frimurarnas ritualer som de utförde under stjärnhimlen då de inte hade tillgång till tempel. Frimurarnas ritualer syftar, liksom tarotkortet Vagnen, till inre resor mot kunskap för personlig och andlig utveckling. Vagnen är tecknad som en kub av sten. Den förekommer hos frimurarna som symbol för novisen. Vill man se fler frimurarsymboler i kortet kan man tänka sig att den unge mannens rustning, i stället för hans skyddande yttre skal, representerar frimurarnas förkläde och att han nu står inför en initiering i någon av frimurarnas hemligheter. Mannen i tarotkortet Vagnen reser rakt fram mot betraktaren utan att vika undan sin blick, som om han ville säga att det åligger var och en av oss att anta utmaningen att resa in i oss själva för att utforska vilken som är vår sanna magi eller som Jung uttryckte det, vår egen myt.

 

Möjlig ingång:
Nu kan resan börja.
Håll balansen.

Ur John Bauers sagovärld.

Läs fler utdrag ur boken:

Narren
Månen