Om Lisa Cronstedt

Jag fick min första tarotlek i tidiga tonåren och fascinerades av dess gåtfullhet. Jag läste
konst- och religionsvetenskap samt psykologi på universitetet. Jag skrev uppsats om
trollrunor och runmagi och mitt examensarbete om sagotolkning. Men inte förrän jag hade
förmånen att läsa jungiansk psykologi på IAP (Institutet för analytisk psykologi) i Stockholm kände jag igen tarotkorten som ett avlägset minne. På ”junginstitutet” skrev jag min uppsats om Stora Arkanan som individuationsprocessen i bilder som kom att utvecklas till en bok, Tarot – levande symboler. Jag lämnade stan, flyttade ut på landet och fick tre döttrar. Det är mer än tjugo år sedan. Nu har barnen vuxit upp, jag har lämnat landet, ägnar mig åt keramik och tarot och skrivit min andra bok, Jungiansk Tarot – levande symboler, en omarbetning och uppdatering av min första bok. Jag har en psykoterapeututbildning och ger tarotkonsultationer i personlig utveckling. Jag håller kurser, utbildningar och föreläsningar i jungiansk tarot  och har grupper i sagotolkning. Mina elever är alltid min största inspiration.

Foto på Lisa Cronstedt